Công ty TNHH Truyền Thông Nam Châu

Địa chỉ: Số 955 Đường Hồng Hà - Quận Hoàn Kếm – Hà Nội
Điện Thoại: 024 62922 990; Di động: 0982 406 838
Email: tranhuyen@namchaumedia.com.vn

Dịch vụ Media tổng thể

Dịch vụ Media tổng thể

Tư vấn chiến lược

(Media Strategy):

Phân tích thị trường

Tư vấn chiến lược

 

Lập kế hoạch

(Media Planning):

Lập kế hoạch

Đặt và giám sát

 

Đánh giá hiệu quả

(Post & Buy):

Phân tích hiệu quả

Đề xuất điều chỉnh

 
Galileo
Cung cấp dữ liệu – nghiên cứu thói quen mua sắm và sử dụng các phương tiện truyền thông của Khán giả tại 4 thành phố lớn:

• Hà Nội

• TP. Hồ Chí Minh

• Đà Nẵng

• Cần Thơ

Cung cấp số liệu Readership của hơn 100 đầu báo và tạp chí.
Infosys

• Báo cáo giám sát (Monitoring) được 64 đài TH trên toàn quốc.

• Báo cáo chi tiết được cung cấp sau 48 giờ

• Cung cấp dữ liệu về lượng người xem (rating) truyền hình của các chương trình, các thời điểm trong ngày

• Các chỉ số đánh giá hiệu quả quảng cáo theo từng nhãn hàng, ngành hàng; theo từng chiến dịch quảng cáo; từng kênh truyền hình…

Chiến lược Media
Lập kế hoạch, đặt chỗ và giám sát truyền thông
Phương pháp lập kế hoạch

Căn cứ vào cáo số liệu nghiên cứu về thói quen sử dụng các phương tiên truyền thông (MEDIA HABIT) với các chỉ số TV Rating, Readership để xác định được thời gian tối ưu nhất, kênh truyền thông để truyền tải thông điệp quảng cáo tiếp cận khán giả mục tiêu

Chức năng đánh giá hiệu quả quảng cáo (Post - Buy) của Infosys và Galileo là công cụ đắc lực cho việc đáng giá hiệu quả quảng cáo với các chỉ số GPR, CPP, OTS và Reach.